Skip to main content

Over stichting
Pamoja Nguvu

Hoe het is ontstaan

Pamoja Nguvu is opgericht door Matti Emondts (voorzitter), Monique Emondts (website en communicatie) en Jacqueline de Bruijn (secretaris). Samen met Fred Arp (penningmeester van zowel Pamoja Nguvu als Happy Watoto) vormen Matti en Jacqueline het bestuur in Nederland. Monique is adviserend lid (zonder stemrecht). In Tanzania bestaat het team uit Fahtma Mwidanyi (manager) en Irene Peter en Jesca Josephat (beide projectcoördinator).

Administratie

Pamoja Nguvu is ANBI gecertificeerd. Het vormt een onderdeel van de NGO Happy Watoto. De administratie en boekhouding wordt door Happy Watoto in Tanzania gedaan, dit om zo kosteneffectief mogelijk te werken.

Bestuur

Pamoja Nguvu functioneert onafhankelijk van het bestuur van Happy Watoto. De stichting is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het realiseren van de fondsenwerving voor de kredieten. Happy Watoto blijft gevrijwaard van financiële risico’s die wellicht ooit zouden kunnen ontstaan vanuit de kredietverlening.

Doelstelling

Door deze integrale aanpak kunnen zowel Pamoja Nguvu als Happy Watoto zich nog efficiënter inzetten en zijn de stichtingen een stap dichterbij het verwezenlijken van hun doelstelling: het verbeteren van de positie van kansarme Tanzanianen.

Partners

Documenten

Jaarverslagen en evaluatierapport

Bekijk alle jaarverslagen2021

EVALUATION REPORT