Skip to main content

Wij werken nauw
samen met de lokale
gemeenschap

De eerste selectieprocedure van de vrouwen die
voor een microkrediet in aanmerking komen, doen
wij samen met een hoge overheidsfunctionaris van
de gemeenschap: de Village Executive Officer.

De selectie

Vervolgens neemt ons Tanzaniaans team de tweede selectie voor zijn rekening, aan de hand van strenge criteria. Zo mogen de vrouwen bijvoorbeeld geen andere leningen, een strafblad of een verslaving hebben. Ook geven wij geen microkrediet aan de allerarmste vrouwen, omdat voor hen dagelijks overleven het belangrijkste doel is en zij nog niet toe zijn aan een bedrijfje.

Het is belangrijk dat de vrouwen het idee voor hun bedrijfje duidelijk kunnen uitleggen aan ons Tanzaniaanse team en bereid zijn in een kredietgroepje te werken.

Onze procedures voor het
helpen van vrouwen

Wij stimuleren kansarme vrouwen

Het stimuleren en actief helpen van kansarme vrouwen zodat zij duurzaam economisch succesvol en onafhankelijk kunnen worden.

Wij verstrekken microkredieten
om een klein bedrijf te starten

Een microkrediet, naar westerse maatstaven een klein bedrag, kan deze groep al helpen aan een stabieler leven.

Wij verzorgen verschillende
basistrainingen

Om de kans op succes van het microkrediet te vergroten.

De trainingen

De vrouwen die geselecteerd worden krijgen een training in ondernemerschap, basisboekhouden, family planning en omgaan met huiselijk geweld. In bepaalde gevallen wordt er ook een vaktechnische training gegeven. Ons team in Tanzania monitort en coacht de vrouwen actief gedurende de looptijd van de lening.

Zo wil Pamoja Nguvu hen voorbereiden op de toekomst zodat zij na terugbetaling van de lening niet alleen een stevige basis hebben, maar de verbeterde leefomstandigheden ook blijven voortduren.

Het werkgebied

Het gebied waarin wij opereren is het Meru District, een gebied wat zich grof weg bevind tussen de stad Arusha en Kilimanjaro Airport. Het is een heel gevarieerd landschap: van zeer groene vruchtbare grond  op de heuvels van Mount Meru tot droge savanne. Er zijn dorpjes en markten waar de vrouwen van Pamoja Nguvu werken. Een groep vrouwen die een lening van ons krijgt, komt altijd uit hetzelfde woon-en/of werkgebied, zodat zij elkaar kennen. De sociale controle helpt ons bij het selectieproces en naderhand bij het coachen en navolgen van de terugbetalingen. We maken de vrouwen verantwoordelijk voor elkaar.

Hoe ons microkrediet werkt

Na toetsing van de selectiecriteria en een succesvolle training, helpen we allereerst met het openen van een lokale bankrekening. Wekelijkse terugbetaling gebeurt per bank of  met de telefoon (Mpesa is een veelgebruikt betaalsysteem in Tanzania). De lening is altijd rentevrij. Na zes maanden moet de lening volledig zijn terugbetaald. Voor een tweede lening hanteren we een termijn van negen maanden, omdat het hier om een grotere lening gaat.

Samen sterk

De vrouwen maken deel uit van een kredietgroepje van vijf waarvan één, de chairwoman, de leiding heeft. De chairwoman houdt toezicht op de wekelijkse terugbetaling en helpt zo nodig met het boekhouden. Zij is ook het eerste aanspreekpunt voor de projectcoördinator. Het Tanzaniaanse team bezoekt de bedrijfjes regelmatig en rapporteert regelmatig aan het bestuur in Nederland. Ook coachen zij de deelnemers om hun bedrijf zo succesvol mogelijk te laten worden. Naast de wekelijkse bijeenkomsten van de kredietgroepjes afzonderlijk, zijn er ook grotere bijeenkomsten gepland waar alle deelnemers samenkomen om van elkaar te leren. Het leren sparen, in Tanzania zeer ongebruikelijk, is hier een onderdeel van.

Na de terugbetaling

Belangrijke graadmeters voor het succes van ons microkrediet zijn naast terugbetaling van de lening ook de mate waarin de leefomstandigheden en het besteedbaar inkomen per dag zijn verbeterd. Wanneer de lening succesvol is verlopen, is het mogelijk om eenmalig een nieuwe lening te krijgen mits daar een duidelijk businessplan voor is. Dezelfde selectiecriteria blijven van kracht, maar daarnaast moet ook de terugbetaling en het boekhouden op een goede manier zijn gebeurd. Bovendien dient de aanvrager een deel van de benodigde middelen zelf te kunnen investeren. Vervolgens bieden we de mogelijkheid tot het volgen van een gratis verdiepende cursus ondernemerschap.