Onze missie

Het stimuleren en actief helpen van kansarme vrouwen  met een klein bedrijfje in de dorpen en op het platteland van de regio Meru, zodat zij duurzaam economisch
succesvol en onafhankelijk kunnen worden en hen zo te laten groeien dat zij kleine financiële tegenvallers kunnen opvangen.

Onze visie

Onze visie

Om de economische en sociale leefomstandigheden van onze doelgroepen te verbeteren:

  • Geven wij in principe twee maal een renteloze lening om hun bedrijf te laten groeien
  • Verzorgen wij twee maal een basistrainingen over economische principes, ondernemerschap, familyplanning en omgaan met huiselijk geweld
  • Zorgen wij voor toegevoegde kennis van een expert in landbouw en basis veeteelt
  • Adviseren wij de vrouwen om flexibiliteit te verhogen door meerdere bronnen van inkomen te hebben
  • betalen wij voor een jaar een ziektekostenverzekering voor de vrouw