Van deĀ  eerste twee groepen vrouwen die een microkrediet hebben gekregen, is de termijn van de lening nu verstreken. Voor deze groepen gold nog een krediettijd van een jaar. In deze twee groepen hadden we te maken met startproblemen en kinderziektes, waardoor terugbetalingen niet altijd verliepen zoals wij ons dat wensten. Ons Tanzaniaanse team heeft heel hard gewerkt om de terugbetalingen gedaan te krijgen. Voor het grootste deel is dit toch gelukt. We hebben veel geleerd van deze eerste periode, met name het toepassen van een strengere selectie van de vrouwen. Verder gaan we in de nieuwe contracten de wekelijkse terugbetaling beter afspreken, nu via Mpesa ( een betaalsysteem via de mobiele telefoon). Ook zal de hele krediettermijn verkort worden naar een half jaar, met de mogelijkheid een tweede krediet te krijgen voor weer een half jaar. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden verleend worden. Er zijn vrouwen die hier aan voldoen, waardoor zij hun plannen kunnen gaan verwezenlijken. ( Zie voor meer informatie ons jaarplan). Het team is druk bezig met de evaluatie, want we willen natuurlijk ook weten of de vrouwen daadwerkelijk een verbetering in hun leven hebben gekregen.